Informacje
Segregacja odpadów - Papier, tektura, kartony.

Segregacja odpadów - Papier, tektura, kartony

Pojemnik w kolorze niebieskim.

Nie należy tu wrzucać:
- kartonów do płynnej żywno¶ci, tj. po mleku, sokach itp. (tzw. opakowań Tetra-Pak),
- makulatury wilgotnej, papierów wilgotnych lub mokrych,
- folii, plastikowych okładek oraz innych tworzyw sztucznych.