Informacje
Recykling

Recykling

Recykling (ang. recycling) - jedna zmetod ochrony środowiska naturalnego, mająca na celu zmniejszenie wykorzystania surowców naturalnych oraz ilości odpadów poprzez ponowne wykorzystanie odpadów.

Recykling według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628): pod pojęciem recyklingu "rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."