Informacje
Odpady - Tworzywa sztuczne

 Podział odpadów wg Greenpeace - tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne są oparte na polimerach, posiadających bardzo dużą masę cząsteczkową. Ich właściwości sprawiają, że w wielu zastosowaniach są nie do zastąpienia przez drewno, metal, ceramikę, kauczuk itp.
Jednak czas rozkładu, mogący wynosić nawet kilka tysięcy lat, w którym mogą uwalniać się do środowiska naturalnego szkodliwe związki, a także toksyczne substancje wydobywające sie w procesie spalania tworzyw sztucznych powodują, że jako odpady są groźne zarówno dla środowiska jak i zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt. 

Najbardziej znane tworzywa sztuczne, stosowane w przemyśle:
- polichlorek winylu (PCW),
- polietylen,
- polistyren i pianka polistyrenowa,

Znanym tworzywem stosowanym w produkcji opakowań już od kilkudziesięciu lat jest politereftalan etylenu - PET. Jako odpady nie stanowią zagrożenia dla środowiska i ludzi, jednak ich duża ilość przyczynia się do zaśmiecania.
Nadają się do ponownego przetworzenia, w wyniku którego uzyskuje się m.in.: włókna i przędze (np. dla przemysłu tekstylnego), płyty i folie (do formowania wszelkiego rodzaju tacek, pojemników i pudełek), meble, części wyposażenia wnętrz samochodów, żywice poliestrowe, oleje opałowe.