Informacje
Odpady - opakowania szklane

Podział odpadów wg Greenpeace - opakowania szklaneSzkło stanowi bardzo dobry surowiec wtórny, ze względu na odporność na takie procesy jak biodegradacja, foto degradacja, rozpuszczanie w wodzie i utlenianie. Można z niego wytworzyć ten sam produkt lub użyć do produkcji innego, bez obniżania spadku wartości.

Szkło używane w recyklingu ma postać stłuczki szklanej.
Recykling szkła w stosunku do jego nowej produkcji wpływa na znaczne obniżenie zanieczyszczeń powietrza, użycia energii oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Z stłuczki szklanej można wytwarzać butelki szklane, włókna izolacyjne, gresy do tynku, dodatki do mas ceramicznych, watę szklaną, wypełniacze do gum, farb, tworzyw biurowych i innych.