Informacje
Odpady - Metalowe puszki

Podział odpadów wg Greenpeace - opakowania metalowe - puszki po napojach

 Aluminiowa puszka po napojach stanowi surowiec wtórny w całości podlegający ponownemu przetworzeniu, co umożliwia oszczędzanie naturalnego aluminium, którego pozyskanie z nieodnawialnych złóż boksytu jest zarówno drogie jak i szkodliwe dla środowiska.

Puszki aluminiowe mogą być ponownie wykorzystywane do produkcji kolejnych bez pogorszenia jakości metalu i przez prawie nieograniczoną ilość razy.

Na świecie zużywa się rocznie ok. 180 mld puszek aluminiowych, natomiast odzysk wynosi tylko ok. 55 %.

Wykorzystanie zużytych puszek do produkcji nowych zamiast produkowania nowego aluminium przyczynia się do znacznego zmniejszenia zanieczyszczeń wody i powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i oszczędności naturalnych złóż rud.