Informacje
Kraje o największej produkcji śmieci

Kraje (OECD) produkujące najwięcej śmieci (w kg rocznie na 1 osobę):USA                     720
Australia              690
Islandia               650
Norwegia              600
Szwajcaria             600
Francja                 590
Luksemburg         590
Belgia                  580
Dania                  560
Irlandia                560
Holandia              560
Austria                 510
Wielka Brytania     502
Kanada                500

Polska                 255