Informacje
Cele recyklingu

Cele i zadania recyklingu:


- ochrona zasobów naturalnych, poprzez zmniejszenie wydobywania surowców naturalnych, zastępowanych odzyskiwanymi,
- ochrona środowiska - poprzez zmniejszenie wydobycia surowców naturalnych,
- oszczędność energii - poprzez wykorzystanie tej zawartej w odpadach, a także przez zmniejszenie zużycia energii przy tworzeniu nowych produktów,  
- zmniejszenie szkodliwości poprzez zmniejszenie ilości odpadów,
- spowolnienie zwiększania powierzchni wysypisk śmieci.